Algemene voorwaarden

Voor elke boeking van kano.be zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

 • Afrekenen: Contant vóór vertrek aan de verhuurder/begeleider, tenzij anders overeengekomen.
 • De verhuurder 'KANO.BE' kan een borgsom vragen voor het verhuurder materiaal. Deze borgsom wordt volledig terugbetaald na inleveren van het gehuurde materiaal in goede staat.
 • Bij schadegevallen veroorzaakt door de huurder worden er herstellingskosten aangerekend. Enkel de aangestelde van 'KANO.BE' is bevoegd de schadesom te bepalen.
 • Regeling bij verlies van het gehuurde materiaal:

  Type Vergoeding bij verlies/total loss
  Enkelzit €400
  Dubbelzit €600
  Canadese kano €950
  Peddel €75
  Zwemvest €60
  Tonnetje €35
 • Schade aan of verlies van goederen van de huurder ten gevolge van transport door onze diensten wordt niet vergoed.

Belangrijk

 • Geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen, van welke aard ook, kan ten laste gelegd worden aan de vennootschap Kano.be
 • Onwetendheid ter zake door de gewone deelnemer, ongeacht zijn ouderdom, kan nooit als verzachtende omstandigheid worden ingeroepen.
 • Elke huurder vaart op eigen verantwoordelijkheid.

Uitsluitingen

 • Jongeren beneden de 14 jaar (tenzij vergezeld van ouders of verantwoordelijke begeleiders).